Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten die Second Best Selected Treasures via haar webwinkel aanbiedt en op de tot stand gebrachte aankoop/overeenkomst van die producten door de klant via de (elektronische) structuren van de webwinkel van Second Best Selected Treasures (‘de webwinkel’).
 • De klant heeft voorafgaande aan de bezegeling van de overeenkomst via de webwinkel de algemene voorwaarden aangeboden gekregen en deze aanvaard.
 • Gevallen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of die daarin onvoldoende helder zijn opgenomen, zullen worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden; in redelijkheid en billijkheid.

 

Het aanbod van de webwinkel van Second Best Selected Treasures

 • Het aanbod is geldig zo lang de voorraad strekt. In het geval de klant een kleding stuk via de webwinkel koopt dat op het zelfde moment via de fysieke winkel ook is/wordt verkocht, vervalt de aankoop via de webwinkel. De klant wordt daarvan op de hoogte gesteld en de door de klant betaalde/overgemaakte bedragen die samenhangen met de aankoop van het betreffende kledingstuk worden terug gestort op de rekening van de klant.
 • Het aanbod is op geen enkele wijze bindend naar Second Best Selected Treasures toe.
 • Het aanbod bevat een beknopte omschrijving van de aangeboden producten.
 • De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kledingstukken. Second Best Selected Treasures kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de kledingstukken.
 • Second Best Selected Treasures is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 • Alle afbeeldingen en beschrijvingen gegeven in het aanbod zijn een indicatie en kunnen op geen enkele wijze aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Het aanbod bevat in de kern de informatie die de klant nodig heeft om te doorgronden wat de rechten en verplichtingen zijn, die zijn verbonden aan de aankoop. Dit betreft in het
  bijzonder maar niet limitatief):
  • de prijs, inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • voorwaarden voor eventueel retourneren;
 • Alle prijzen van het aanbod zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Second Best Selected Treasures aanvaard geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Ook is Second Best Selected Treasures niet gehouden het kledingstuk volgens de foutieve prijs te leveren.

 

De aankoop/overeenkomst van de producten

 • De aankoop is een feit op het moment dat de klant het aangeboden kledingstuk heeft aanvaard en heeft voldaan aan de aankoopsom én heeft ingestemd met de algemene voorwaarden.
 • De klant krijgt per ommegaande van de aankoop een elektronische bevestiging van diens aankoop toegestuurd naar het door deze opgegeven e-mailadres.
 • Iedere aankoop/overeenkomst via de structuren van de webwinkel Second Best Selected Treasures wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het betreffende kledingstuk (zie ook onder ‘Het aanbod van de webwinkel van Second Best Selected Treasures’).

 

Retourneren van de aankoop

 • De klant heeft het recht diens aankoop via de structuren van de webwinkel Second Best Selected Treasures zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen.
 • De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument op de door deze tijdens de aankoop aangegeven ontvangstwijze
 • Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het kledingstuk. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken/passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of deze het product wenst te behouden. In het geval dat het kledingstuk beschadigd is geraakt door onzorgvuldig handelen van de klant is deze aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het betreffende stuk.
 • In het geval dat de klant gebruik wil maken van diens recht tot retourneren, zal deze het kledingstuk met alle geleverde toebehoren en in de aangekochte staat en (indien van toepassing) verpakking aan Second Best Selected Treasures terug sturen, in overeenstemming met aanwijzingen die door Second Best Selected Treasures zijn verstrekt.
 • In het geval dat de klant gebruik wil maken van diens recht tot retourneren, moet deze dit binnen 14 kalender dagen na ontvangst van het product melden aan Second Best Selected Treasures via het sturen van een email aan: info@secondbest-selectedtreasures.com
 • Retourzendingen dienen binnen 14 dagen te beuren aan het bezoekadres van Second Best Selected Treasures: Korte Molenstraat 7, 2513 BM Den Haag. De klant heeft bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (bv. door middel van een verzendingsbewijs).
 • Indien de klant niet binnen de genoemde termijnen heeft aangegeven dat deze gebruik wil maken van diens recht tot retourneren of het betreffende kledingstuk niet aan Second Best Selected Treasures heeft teruggezonden, staat de aankoop onherroepelijk vast en vervalt het recht tot retourneren.
 • De klant draagt zelf de kosten van de terugzending.
 • In het geval van retourneren door een klant, zal Second Best Selected Treasures het bedrag dat deze klant voor diens aankoop heeft betaald binnen 14 kalenderdagen terugbetalen onder de voorwaarde dat Second Best Selected Treasures het betreffende kledingstuk al heeft terugontvangen. Eventuele terugbetaling bij retourneren zal worden gedaan via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt.

 

Verzending van de aankopen

 • Second Best Selected Treasures behandelt de producten en de verzending daarvan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Verzending is gericht aan het adres dat de consument bij diens aankoop heeft opgegeven.
 • Verzending vindt plaats zo spoedig mogelijk naar ontvangst van de aankoop, maar zal uiterlijk binnen 14 kalenderdagen gebeuren.
 • De klant zal bij eventuele vertraging in deze termijn, direct op de hoogte gesteld worden mits deze bij aankoop daartoe een adres heeft opgegeven. De klant heeft in dat geval het recht om de aankoop te ontbinden zonder verdere kosten. De klant heeft in dat gevel geen recht op schadevergoeding in welke aard en vorm dan ook.
 • In geval van ontbinding van de aankoop zal de klant het bedrag dat deze heeft betaald zo spoedig mogelijk terug ontvangen (uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding).

 

Second Best Selected Treasures

Bezoekadres:     Korte Molenstraat 7, 2513 BM Den Haag

Mail naar:           info@secondbestselectedtreasures.com

KvK nr:                64850331